• ابن مسلم بن ابی فدیک. کنیهاش ابو اسماعیل از آزادکردگان وابسته خاندان دیل بوده و به سال یکصد و نود و نه در مدینه درگذشته است. او از حمید خرّاط […]
  • ابن حجر ش ۸۳۲۷؛ ابن اثیر، اسد الغابه، ۲/ ۳۸۶٫متن نوشته به دست نیامده است.(۲)برگرفته از کتاب نامه ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد(ص)و اسناد صدر اسلام نوشته آقای محمد […]
  • رسول خدا صلی الله علیه و آله :ما قَلَ وکَفی خَیرٌ مِما کَثُرَ والهی .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : روزیِ اندک و بسنده بهتر است از روزیِ […]