آرشیو غزو هشدهم غزو بنی لحیان

  • محمّد بن اسحاق گوید، رحمه اللّه علیه، که:[سیّد] چون فتح بنی قریظه کرده بود، ذو الحجّه و محرّم و صفر و ربیع الأوّل و ربیع الآخر در مدینه مقام کرد. […] 0

    غزو هشدهم غزو بنی لحیان

    محمّد بن اسحاق گوید، رحمه اللّه علیه، که:[سیّد] چون فتح بنی قریظه کرده بود، ذو الحجّه و محرّم و صفر و ربیع الأوّل و ربیع الآخر در مدینه مقام کرد. […]

    ادامه ...