آرشیو دفن پیامبر و آغاز اختلاف

  • امیرالمؤمنین (ع) روز سه شنبه بدن مطهّر رسول خدا (ص) را در منزل خود حضرت دفن کرد. یعقوبی ۲/ ۱۱۴ و طبرسی/ ۱۳۸ گویند: انصار هنگام دفن فریاد زدند: تو […] 0

    دفن پیامبر و آغاز اختلاف

    امیرالمؤمنین (ع) روز سه شنبه بدن مطهّر رسول خدا (ص) را در منزل خود حضرت دفن کرد. یعقوبی ۲/ ۱۱۴ و طبرسی/ ۱۳۸ گویند: انصار هنگام دفن فریاد زدند: تو […]

    ادامه ...