آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • در خانهی ابوایوب میماند تا مسجد و خانههای وی را میسازند. آن وقت از خانهی ابوایوب به خانههای خویش رخت میکشد. ابوایوب میگوید: «وقتی رسولخدا (ص) به خانهی من آمد […] 0

  پیامبر در خانه ابوایوب

  در خانهی ابوایوب میماند تا مسجد و خانههای وی را میسازند. آن وقت از خانهی ابوایوب به خانههای خویش رخت میکشد. ابوایوب میگوید: «وقتی رسولخدا (ص) به خانهی من آمد […]

  ادامه ...

 • روز دو شنبه پانزدهم رجب – سال دوم هجری – در حالیکه رسولخدا مشغول خواندن نماز ظهر است و در مسجد بنیسالم بن عوف – که نخستین نماز جمعه در […] 0

  تغییر قبله زمان پیامبر

  روز دو شنبه پانزدهم رجب – سال دوم هجری – در حالیکه رسولخدا مشغول خواندن نماز ظهر است و در مسجد بنیسالم بن عوف – که نخستین نماز جمعه در […]

  ادامه ...

 • در ماههایی که مسلمانان سرگرم ساختن مسجدند ابوامامه – اسعد بن زراره – از دنیا میرود. رسولخدا میفرماید:«چه بد مردهای است ابوامامه! اینک یهودیان و منافقان عرب میگویند: اگر او […] 0

  درگذشت ابو امامه زمان پیامبر

  در ماههایی که مسلمانان سرگرم ساختن مسجدند ابوامامه – اسعد بن زراره – از دنیا میرود. رسولخدا میفرماید:«چه بد مردهای است ابوامامه! اینک یهودیان و منافقان عرب میگویند: اگر او […]

  ادامه ...

 • اغلب مردم بت پرست بودند، چه بت خانگی و یا قبیله ای که مشغول به پرستش آن بودند، تا آن جا که قبل از سفر، آن را مسّ نموده و […] 0

  مذهب در عربستان زمان پیامبر

  اغلب مردم بت پرست بودند، چه بت خانگی و یا قبیله ای که مشغول به پرستش آن بودند، تا آن جا که قبل از سفر، آن را مسّ نموده و […]

  ادامه ...

 • اخبرنا ابو الحسین یحیی بن الحسین المطلبی رحمه اللّه امام المسجد فی مسجد النبی صلی الله علیه قال اخبرنا ابو عثمان محمد بن عثمان العثمانی قال اخبرنا ابو القاسم طاهر […] 0

  خوش بو کردن کعبه دراولین دفعه

  اخبرنا ابو الحسین یحیی بن الحسین المطلبی رحمه اللّه امام المسجد فی مسجد النبی صلی الله علیه قال اخبرنا ابو عثمان محمد بن عثمان العثمانی قال اخبرنا ابو القاسم طاهر […]

  ادامه ...

 • اشارهحکومت نبوی در مدینه، سبب تحوّلاتی عمیق و همه جانبه در روابط اجتماعی گردید. روابط، کاملاً جنبه انسانی و الهی به خود گرفته بود. ایمان به آیین جدید، همه روابط […] 0

  حکومت نبوی حاکمیت شایستگان

  اشارهحکومت نبوی در مدینه، سبب تحوّلاتی عمیق و همه جانبه در روابط اجتماعی گردید. روابط، کاملاً جنبه انسانی و الهی به خود گرفته بود. ایمان به آیین جدید، همه روابط […]

  ادامه ...

 • رسول خدا (ص) در حجّه الوداع به سال یازدهم هجری در محلی به نام غدیر خم دو موضوع مهم را بیان فرمود :اوّل : وفات قریب الوقوع خود را .و […] 0

  پیامبر (ص) قبل از رحلت خود جانشین تعیین می کند

  رسول خدا (ص) در حجّه الوداع به سال یازدهم هجری در محلی به نام غدیر خم دو موضوع مهم را بیان فرمود :اوّل : وفات قریب الوقوع خود را .و […]

  ادامه ...

 • خبر بعثت رسول خدا (ص) کم و بیش به یثرب رسیده بود و یثربیان دورادور از آمدن پیامبر جدید مطلع بودند هر چند از ظواهر ملاقات نخستین گروه آنان با […] 0

  اولین مسلمانان یثرب

  خبر بعثت رسول خدا (ص) کم و بیش به یثرب رسیده بود و یثربیان دورادور از آمدن پیامبر جدید مطلع بودند هر چند از ظواهر ملاقات نخستین گروه آنان با […]

  ادامه ...

 • رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: هنگامی که به آسمان ششم رسیدم، با میکائیل برخورد نمودم…من جلو رفتم و سلام کردم، میکائیل جواب سلام را داد و برخواست و مرا […] 0

  میکائیل در معراج پیامبر

  رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: هنگامی که به آسمان ششم رسیدم، با میکائیل برخورد نمودم…من جلو رفتم و سلام کردم، میکائیل جواب سلام را داد و برخواست و مرا […]

  ادامه ...

 • از آنجاکه زهری فردی پول دوست و شهرت خواه بود و در مدینه به جهت وجود علما و محدثانِ معروف، رسیدن به این آرزو برایش غیر ممکن مینمود، در سال […] 0

  زهری در شام

  از آنجاکه زهری فردی پول دوست و شهرت خواه بود و در مدینه به جهت وجود علما و محدثانِ معروف، رسیدن به این آرزو برایش غیر ممکن مینمود، در سال […]

  ادامه ...