آرشیو آخرین اعزام پیامبر

  • در این دوران رسول خدا (ص) دشمنان و جنگ افروزان داخلی را مهار کرده بود و بیشتر مردم به اسلام گرویده بودند. از این پس دیگر تهدیدات بیشتر از ناحیه […] 0

    آخرین اعزام پیامبر

    در این دوران رسول خدا (ص) دشمنان و جنگ افروزان داخلی را مهار کرده بود و بیشتر مردم به اسلام گرویده بودند. از این پس دیگر تهدیدات بیشتر از ناحیه […]

    ادامه ...