اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

روایتی در مورد روزه مستحبی گرفتن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم ۴

۲) محمد بن بشّار، از عبد الرحمن بن مهدی، از سفیان، از منصور، از سالم بن ابی الجعد، از ابو سلمۀ بن عبد الرحمن بن عوف، از )
امّ سلمۀ برای ما نقل کرد که میگفته است: ندیدهام که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم دو ماه پیاپی جز ماه شعبان و ماه رمضان پیوسته
«۴» . روزه بگیرد
ترمذی در پی این حدیث میگوید: اسناد آن صحیح است و تنی چند این حدیث را از ابو سلمه از عایشه نقل کردهاند.
برگرفته از کتاب شمائل النبی نوشته: محمدبن عیسی ترمذی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *