پدر و مادر (شجره نامه)

طبقات – دختر عموهای پیامبر – ام طالب

دختر ابو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی است. هشام بن کلبی در کتاب نسبنامه فرزندان ابو طالب از این بانو نام نبرده و نوشته است که ابو طالب سه دختر به نامهای ام هانی و جمانه و ریطه داشته است. شاید ریطه همان ام طالب باشد که محمد بن عمر واقدی هم در کتاب جیرههایی که پیامبر مقرر داشتهاند نام او را همینگونه آورده است و گفته است که رسول خدا (ص) برای ام طالب چهل شتروار از درآمد خیبر مقرر فرموده است. مادر همه فرزندان ابو طالب چه پسر و چه دختر فاطمه دختر اسد است جز طلیق پسر ابو طالب که مادرش کس دیگری است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *