ازدواج و همسران

طبقات – همسران حضرت محمد – زینب دختر خزیمه

بن حارث بن عبد اللّه بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعه است، او همان است که به ام المساکین مشهور است و به روزگار جاهلی هم به همین لقب شهره بوده است.
محمد بن عمر واقدی، از محمد بن عبد اللّه، از زهری ما را خبر داد که میگفته است زینب دختر خزیمه هلالی مشهور به ام المساکین- مام بینوایان- و همسر طفیل بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بود، و طفیل او را طلاق داده بود.
همو ما را خبر داد و گفت عبد اللّه بن جعفر از عبد الواحد بن ابی عون برای ما نقل کرد
______________________________
(۱) این گونه سخنان عایشه همچون سخنان همه هووها نسبت به یک دیگر است که خود را از همه محبوبتر میدانند.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۸،ص:۱۱۹
(۱) که پس از آن عبیده بن حارث او را به همسری گرفت و عبیده هم در جنگ بدر شهید شد.
محمد بن عمر واقدی، از کثیر بن زید، از مطلب بن عبد اللّه بن حنطب و نیز از محمد بن قدامه از پدرش ما را خبر داد که هر دو میگفتهاند پیامبر (ص) از زینب دختر خزیمه خواستگاری فرمود او اختیار کار را به ایشان تفویض کرد و حضرت ختمی مرتبت گواهانی فراخواند و او را با مهریه دوازده و نیم وقیه به همسری خود درآورد، ازدواج رسول خدا با او در ماه رمضانی صورت گرفت که سی و یکمین ماه هجرت بود، زینب هشت ماه با رسول خدا زندگی کرد و در پایان ماه ربیع الثانی که سی و نهمین ماه هجرت بود درگذشت و پیامبر (ص) خود بر پیکر او نماز گزارد و او را در بقیع به خاک سپرد.
محمد بن عمر واقدی ما را خبر داد و گفت از عبد اللّه بن جعفر پرسیدم چه کسی برای خاک سپاری او وارد گور شده است؟ گفت سه برادرش، پرسیدم به هنگام مرگ چند سال داشته است؟ گفت سی سال یا نزدیک به آن.
اسماعیل بن عبد اللّه بن ابی اویس، از عبد العزیز بن محمد، از شریک بن عبد اللّه بن ابی نمر از عطاء بن یسار از خود زینب دختر خزیمه هلالی همسر رسول خدا ما را خبر داد که میگفته است کنیزکی سیاه داشتم و به پیامبر عرض کردم میخواهم این را آزاد کنم، فرمود چه خوب است با فروش او فدیه آزادی برادرزادهها یا خواهرزادههای خود را از گوسپندچرانی بپردازی- درآمد فروش او را مایه آسوده شدن آنان از گوسپندچرانی قرار دهی.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *