اصحاب و شاگردان, حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

طبقات – حاضران در جنگ بدر – سهل بن بیضاء

سهل بن بیضاء
بیضاء نام مادر اوست. پدرش وهب بن ربیعه بن هلال بن مالک بن ضبّه بن حارث بن فهر بن مالک است. بیضاء نامش دعد است و او دختر جحدم بن عمرو بن عائش بن ظرب بن حارث بن فهر است.
سهل در مکه مسلمان شد و اسلام خود را پوشیده داشت و قریش در جنگ بدر او را همراه خود بردند و او در جنگ بدر همراه مشرکان بود و اسیر شد. عبد الله بن مسعود گواهی داد که در مکه دیده است سهل نماز میگزارد و او را آزاد کردند.
کسی که این داستان را برای سهیل بن بیضاء نقل کرده، اشتباه کرده است زیرا سهیل بن بیضاء پیش از عبد الله بن مسعود مسلمان شده و اسلام خود را پوشیده نداشته است و به مدینه هجرت کرده و در جنگ بدر همراه پیامبر (ص) بوده است، و در این موضوع هیچ شک و تردید نیست و کسی که در مورد سهیل این موضوع را گفته، او را با برادرش سهل اشتباه کرده است. چون سهیل از برادرش سهل مشهورتر بوده است و این داستان مربوط به سهل است. سهل مقیم مدینه بود و در برخی از جنگها همراه پیامبر (ص) شرکت کرد و پس از رحلت پیامبر (ص) هم زنده بوده است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *