حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

طبقات جامعه در حکومت ساسانی

بدون کوچکترین اغراق و مبالغه باید گفت: در حکومت ساسانی، علما و امرا در نهایت فساد بوده اند، به خصوص بعد از انوشیروان. برای توضیح مطلب لازم است بدانیم که ملت ایران در زمان ساسانیان به چندین طبقه تقسیم شده بود و این اختلافات
وحی و نبوت در پرتو قرآن، ص: ۳۶۱
و امتیازات طبقاتی منشأ فسادها، ستمها، تبعیضها و جنایات فراوان گشته و موجب بدبختی و بیدادکشی بسیار برای اکثریت ملت شده بود. مایه تأسف فوق العاده است که تقسیم مردم به طبقات، مستند به کتاب آسمانی و فرمان یزدانی بود. کریستنسن می گوید: «در اوستای جدید جامعه ایرانی را به سه طبقه تقسیم کرده اند.» باز می گوید:
«اوستا از طبقه چهارمی هم نام می برد.» «۱»
باید توجه داشت که اوستا مکرر دستخوش تغییر و تحریف واقع شده و نیز تقسیم طبقات در زمانهای مختلف، مختلف می شده است. دکتر عبد اللّه رازی می گوید: «در اوستا مؤمنین به چهار طبقه تقسیم شده اند.» و بعد، از نامه «تنسر» که از روحانیان بزرگ زردشتی است نقل می کند که «مردم بر حسب آیین مزدیسنی به چهار طبقه تقسیم شده اند و این طبقات مانند اعضای چهارگانه اند، سر این اعضا پادشاه است و اولین عضو، روحانیان، دوم جنگیان، سوم دبیران، چهارم اهل حرفه اند، چون تجار و برزگران.
این تقسیم چهارگانه برای عالم تضمین ابدی نظم و آسایش است.» «۲» هر یک از این طبقات، باز به چندین طبقه فرعی منقسم می شوند که در نامه «تنسر» تشریح و تصریح شده است. کریستنسن چهار طبقه سابق الذکر را چنین می نامد: «۱٫ روحانیان، ۲٫
جنگیان، ۳٫ مستخدمین ادارات، ۴٫ توده ملت.»
برگرفته از کتاب وحی و نبوت در پرتو قرآن نوشته آقای محمد تقی شریعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *