اصحاب و شاگردان, حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

طبقات – اصحاب پیامبر – عبد الله بن ابی اوفی

… احمد بن عبد الله بن یونس از زهیر، از ابو خالد، از ابو یعقوب، از ابن ابی اوفی نقل میکند که میگفته است هفت جنگ همراه پیامبر (ص) انجام دادیم که در آن ملخ میخوردیم.
محمد بن عمر واقدی هم از ثوری، از ابو یعقوب نقل میکند که میگفته است خودم از عبد الله بن ابی اوفی شنیدم که میگفت هفت جنگ همراه رسول خدا انجام دادم که همراه او ملخ میخوردیم. واقدی میگوید: کوفیها روایاتی درباره جنگهایی که ابن ابی اوفی شرکت کرده است نقل میکنند، ولی در روایات ما نخستین جنگی که شرکت کرده، خیبر است و جنگهای پس از آن.
یزید بن هارون از اسماعیل بن ابی خالد نقل میکند که میگفته است بر دست ابن ابی اوفی نشانه زخمی دیدم. گفتم: این چیست؟ گفت: زخمی است که در جنگ حنین برداشتم. گفتم: مگر تو در جنگ حنین شرکت داشتهای؟ گفت: آری و در جنگهای پیش از آن.
همین راوی از همان شخص نقل میکند که میگفته است خضاب ابن ابی اوفی را دیدم که سرخ بود.
فضل بن دکین از شریک، از ابو خالد نقل میکند ابن ابی اوفی را دیدم موهای سر و ریش خود را با خضاب سرخ خضاب بسته بود.
عبد الحمید بن عبد الرحمان حمانی از ابو سعید بقال نقل میکند که میگفته است بر سر ابن ابی اوفی شب کلاهی از خز خاکستری دیدم.
ابو الولید هشام طیالسی از شعبه نقل میکند که عمرو میگفته است من احادیثی از عبد الله بن ابی اوفی شنیدهام و او از اصحاب بیعت شجره بوده است.
کثیر بن هشام از حماد بن سلمه، از سعید بن جهمان نقل میکند که میگفته است همراه عبد الله بن ابی اوفی با خوارج جنگ میکردیم. غلامی از او که نامش فیروز بود و از مردم اطراف همان رودخانه بود به خوارج پیوست. او را صدا کردیم که ای فیروز این مولای تو عبد الله بن ابی اوفی است. گفت: آری اگر هجرت میکرد و از اینجا میرفت بسیار مرد خوبی بود. ابن ابی اوفی پرسید این دشمن خدا چه میگوید؟ گفتم: میگوید اگر از اینجا هجرت میکردید مرد بسیار خوبی بود. گفت: مگر ممکن است پس از هجرت همراه رسول
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۴،ص:۲۷۴
(۱) خدا (ص) باز هم هجرت کرد و این سخن را سه بار تکرار کرد و سپس گفت: از پیامبر (ص) شنیدم، فرمود: خوشا به حال آن کس که ایشان را بکشد یا به دست آنان کشته شود.
محمد بن عمر واقدی میگوید: عبد الله بن ابی اوفی تا هنگام رحلت پیامبر (ص) در مدینه بود و پس از آن هنگامی که مسلمانان به کوفه رفتند و آنجا ساکن شدند او هم به کوفه رفت و همان جا ساکن شد و برای خود در محله اسلم خانهای ساخت. او به بصره هم رفته بود و به سال هشتاد و شش در کوفه درگذشت.
محمد بن عمر واقدی از خلید بن دعلج، از قتاده، از حسن بصری نقل میکند عبد الله بن ابی اوفی آخرین کس از اصحاب مقیم کوفه است که در آن شهر درگذشته است.
مسلم بن ابراهیم از محمد بن اعین ابو العلانیه مرئی نقل میکند که میگفته است در کوفه بودم عبد الله بن ابی اوفی را دیدم که از مسجد رماده کوفه محرم شد و شروع به تلبیه گفتن کرد.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *