حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

دین زردشت زمان ساسانی

کریستنسن می گوید: «بین اوستای معروف به قدیم که گاتاها هسته و مغز آن را تشکیل می دهد و اوستای جدید، چه از لحاظ افکار دینی و چه از لحاظ مقام خدایان و ایزدان، فرق بارزی موجود است. چون پس از زردشت، روحانیان نتوانستند خدایان و ایزدانی را که مقبول عامه مردم بودند، به کلی از میان ببرند، ناچار این ایزدان را در ردیف ایزدان مخصوص گاتاها قرار دادند. «۱» دنباله مطلب تشریح تصرفات بسیار دیگر در زمانهای بعد است که این دین، تحت تأثیر افکار مغان درآمده، طراوت و رونق خود را از دست داده است و در صفحات بعد توضیح می دهد که چگونه در اصول دیانت زردشت تغییر کلی راه یافت و بدعتهای فراوان در آن نهاده شد و پرستش خدایان چندی در آن معمول گشت، تا می رسد به جمع آوری و نگارش کتب مقدس زردشتی به وسیله یکی از پادشاهان اشکانی موسوم به ولاگاذ. «۲»
«سرپرسی سایکس» می گوید: «ما می دانیم که ولگاش اول، پادشاه پارت، آنچه از کتاب اوستا باقیمانده بود، جمع آوری نمود.» «۳» بعد از چند صفحه، می گوید: «پارتیها بدوا اصول دیانت زردشت را اختیار نموده، ولی بعد آن را از نظر انداخته، تعلیمات وارده این مذهب را از میان بردند، چه مذهب آنها بیشتر پرستش ماه و آفتاب و تماثیل سلف به اضافه یک رشته طلسمات و اورادی که از مذهب سامی گرفته بوده اند، بوده است.
در نتیجه آتشکده ها ویران، آتش مقدس خاموش شده، نفوذ مغها از میان رفت. «۴»
برگرفته از کتاب وحی و نبوت در پرتو قرآن نوشته آقای محمد تقی شریعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *