حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

حنفای یگانه پرست نضر بن کنانه

، مادرش به قول یعقوبی «هاله» دختر «سوید بن غطریف» و به قول ابن اسحاق و طبری و دیگران «برّه» [۱] دختر «مرّ بن أدّ بن طابخه» بود.
و فرزندان وی: مالک و یخلد و صلت و کنیه اش «أبو الصلت» بوده است [۲].
یعقوبی می گوید: «نضر بن کنانه» اول کسی است که «قریش» نامیده شد گویند او را برای پاکدامنی (تقرّش) و بلندهمتی که داشت «قریش» گفته اند. و به قولی چون بازرگان و دارا بود، و به قولی دیگر مادرش او را «قریش» نامید که تصغیر «قرش» است و آن جانوری است دریائی. پس کسی که از فرزندان «نضر بن کنانه» نباشد «قرشی» نیست و به قولی دیگر «قریش» را برای آن «قریش» گفته اند که پس از پراکندگی فراهم شدند، و «تقرش» هم به معنی فراهم گشتن (تجمع) است.
______________________________
[۱]- آنچه در معارف ابن قتیبه ص ۳۰، ۵۰ و تاریخ طبری، ج ۲، ص ۲۳- ۲۴ و الکامل ج ۲، ص ۱۸ و سیره النبی، ج ۱، ص ۱۰۲ آمده است که مادر نضر بن کنانه «برّه» دختر «مرّ بن أدّ بن طابخه» بود که پیش از این زن خزیمه پدر کنانه بوده است، غلطی است که علمای انساب به آن گرفتار شده اند، و جاحظ در کتاب «الاصنام» بر آن تنبیه کرده و گفته است: کنانه بن خزیمه زن پدرش را گرفت و از وی هیچ فرزندی نداشت و زنی دیگر همنام او یعنی برّه دختر مرّ بن أدّ بن طابخه داشت که مادر نضر بن کنانه بود. (ر. ک معارف ابن قتیبه، ص ۳۰، حاشیه).
[۲]- فرزندان صلت در قبیله خزاعه درآمدند و از آنهاست: کثیّر بن عبد الرحمن خزاعی، شاعر طبقه دوم از شعرای اسلامی که از طایفه بنی ملیح بن عمرو خزاعی است که به صلت بن نضر نسبت داده می شوند. وفات «کثیّر عزّه» در سال ۱۰۵ روی داد و امام باقر علیه السلام در تشییع وی شرکت فرمود (ر. ک: طبقات فحول الشعراء ص ۴۵۲، سفینه البحار، ج ۲، ص ۴۷۱، سیره ابن هشام، ج ۱، ص ۱۰۴، وفیات الاعیان، ج ۳، ص ۲۶۵، رقم ۵۱۹، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۲۹۶).
تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:۲۲
برگرفته از کتاب تاریخ پیامبر اسلام نوشته آقای محمد ابراهیم آیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *