حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

اسلام أبو قیس صرمه بن أبی أنس

محمّد بن اسحاق گوید، رحمه اللّه علیه، که:
______________________________
[ (۱-)] از روا نقل شد. ایا و پا: اولیتر از ناقوس زدن.
[ (۲-)] در اصل: ابی ثوب.
سیرت رسول الله، قاضی ابرقوه ،ج ۱،ص:۴۸۹
أبو قیس مردی بود که در روزگار جاهلیّت، چون سیّد، علیه السّلام، به مدینه نیامده بود، حق تعالی او را بیداری داده بود و از أعمال و أفعال کافران خود را دور داشتی و ترک بت پرستیدن کرده بود و زهد و پارسائی پیش گرفته بود و پلاس پوشیدی و از مردم کناره گرفتی و عزلت و خلوت اختیار کردی، و صومعه ای ساخته بود و در ان نشسته بود و بعبادت حق تعالی مشغول شده بود و چنین گفتی: أعبد ربّ ابراهیم، خدای ابراهیم می پرستم. و هم بدین حال می بود، تا سیّد، علیه السّلام، به مدینه درآمد و وی برفت و بر پیغمبر، علیه السّلام، ایمان آورد و مسلمان شد. و این أبو قیس بغایت پیر شده بود و سخنی نیکو داشت و در اسلام و جاهلیّت مردم را موعظت کردی و ایشان را براه حق تعالی خواندی، و او را در أبواب زهد و تقوی و موعظه شعرها بوده است و از جمله شعرهای وی یکی اینست:
بیت
سبّحوا اللّه شرق کلّ صباح طلعت [۱] شمسه و کلّ هلال
عالم السّرّ و البیان لدینالیس ما قال ربّنا بضلال
و له الطّیر تسترید و تأوی فی وکور من آمنات الجبال
و له الوحش بالفلاه [۲] تراهافی حقاف و فی ظلال الرّمال
و له هوّدت یهود و دانت کلّ دین اذا ذکرت عضال
و له شمّس [۳] النّصاری و قامواکلّ عید لربّهم و احتفال
و له الرّاهب الحبیس تراه رهن بؤس و کان ناعم بال
یا بنیّ، الأرحام لا تقطعوهاوصلوها قصیره من طوال [۴]
______________________________
[ (۱-)] در اصل: ظلت.
[ (۲-)] در اصل: العلاه.
[ (۳-)] در اصل: الشمس.
[ (۴-)] در اصل: و صابوها قصیره عن طوال.
سیرت رسول الله، قاضی ابرقوه ،ج ۱،ص:۴۹۰ و اتّقوا اللّه فی ضعاف الیتامی [۱]ربّما یستحلّ غیر الحلال
و اعلموا أنّ للیتیم ولیّاعالما یهتدی بغیر السّؤال [۱]
ثمّ مال الیتیم لا تأکلوه انّ مال الیتیم یرعاه و الی
یا بنیّ، التّخوم لا تخزلوهاانّ خزل التّخوم ذو عقّال
یا بنیّ، الأیّام لا تأمنوهاو احذروا مکرها و مرّ اللّیالی
و اعلموا أنّ مرّها لنفاد [۲] الخلق ما کان من جدید و بالی [۳]
و اجمعوا أمرکم علی البرّ و التّقوی و ترک الخنا و أخذ الحلال
______________________________
[ (۱-)] در اصل: و اعلموا أن الیتیم بغیر السوال یم مال الیتیم
[؟]
. [ (۲-)] در اصل: بمیعاد.
[ (۳-)] در اصل: و من مال.
سیرت رسول الله، قاضی ابرقوه ،ج ۱،ص:۴۹۱
برگرفته از کتاب سیرت رسول الله مشهور به سیرت النبی نوشته آقای ابن هشام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *