از دیدگاه قرآن

تحصیل قدرت و قوت در قرآن

مسلمین برای خود رسالتی قائل بودند، قرآن آنها را بهترین امتی خوانده است که امر به معروف و نهی از منکر می کنند، آنها باید با شر و شرک، مبارزه کنند و مردم را از ستم حکام جور نجات دهند، توحید را ترویج و عدالت را در جهان برقرار نمایند، بر حسب وظیفه خلافه اللهی زمین را بایستی آباد کنند، برای نیل به این اهداف عالیه قدرت و قوت لازم است. قرآن به آنها دستور داده است که هر چه می توانند و استطاعت دارند باید نیرو تهیه نمایند.
باید دشمنان خدا و دشمنان اسلام و مسلمین را بترسانند که اندیشه تسلط بر مسلمانها به خاطرشان نگذریم. پیغمبر طبق قوانین قرآن، مسلمانها را پرکار، پرتحمل و نیرومند بار آورده بود، سادگی و قناعت در زندگی، اجتناب از تن پروری و تن آسایی فرا گرفتن فنون نظامی، یک ماه روز گرفتن در سال و روزه های مستحبی در سایر ایام عبادات، دور بودن از هوسبازی و شهوترانی، مسلمانها را قوی می ساخت. شرطبندی در هر چیز در اسلام حرام است، ولی در سبق و رمایه- اسب سواری و تیراندازی- مستحب. قرآن با فرمان به شخص پیغمبر که فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ؛ «هر گاه فارغ شدی خود را به رنج افکن» تکلیف سایر افراد را معیّن کرد. مسلمانها باید چنان نیرومند می بودند که به نص قرآن ده نفرشان بر صد، و بیست نفرشان بر دویست نفر دشمن غلبه کنند، اهتمام پیغمبر در این باره به قدری بود که دستور می داد پیرمردها خضاب مشکی ببندند، تا در نظر دشمنان جوان و نیرومند جلوه کنند. «۱»
در شرح حال امیر المؤمنین در زمان خلافتش خواندم که بر مردی گذشت که عبایش را روی سرش انداخته، لباسهای گشاد و بلندی پوشیده بود و کفشی بدون پاشنه داشت و مقدس وار راه می رفت، حضرت به وی پرخاش فرمود که عبایت را بر
______________________________
(۱). در خلافت مولی کسی به آن حضرت می گوید: چرا خضاب نمی بندید؟ حضرت فرمود: تأکید برای خضاب در زمان کمی مسلمانها بود، امروز دیگر اسلام به قدری نیرومند است که نیاز به این گونه تقویتها ندارد. (کلمات قصار نهج البلاغه)
وحی و نبوت در پرتو قرآن، ص: ۴۲۲
دوش بیفکن، کفشت با پاشنه باشد، لباست را کوتاهتر کن که تمیزتر و بادوامتر و به تقوا نزدیکتر است و رشید و راست راه برو. ویل دورانت بعد از بیان حکم اسلام که «هر کس به شما تعدی کند، شما هم در مقابل بر او تعدی کنید» می گوید: «این اخلاقی است که شایسته مردان است … و فضائل مردانه را تأیید می کند، چنانکه مسیحیت اخلاق زنانه را؛ در همه تاریخ، دینی جز اسلام پیوسته پیروان خود را به نیرومند بودن دعوت نکرده و هیچ دین دیگری در این زمینه مانند اسلام موفق نبوده است.» «۱»
مسلمین که در سایه تربیت اسلام به خوبی ارزش نیروی علم را دانسته بودند، با اهتمام فوق العاده ای به کسب این نیرو پرداختند و همچنانکه منشأ همه موجبات و عواملی که مسلمانها را به کسب علم عاشق و شایق می ساخت قرآن بود، تأسیس همه رشته های علمی نیز از قرآن شد.
برگرفته از کتاب وحی و نبوت در پرتو قرآن نوشته آقای محمد تقی شریعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *