از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

شعر عید مبعث – ختم پیامبران احق ، وصف رسول سرمدی

ختم پیامبران احق ، وصف رسول سرمدی
مظهر آیت خدا امین وحی ایزدی

بتارک پیامبران سرور تاج احمدی
صلی علی محمد ص بعزت محمدی ص

شمس و قمر کند همی سجده بروی ماه او
خشم شده قامت فلک در بر پیشگاه او

صبح سفید میدهد زدیده نگاه او
مصون شود بروز حشر هرکه بود پناه او

صل علی محمدتبیان زنجان ص بعزت محمدی ص
وصف صفات او کند خدای قادر جلیل

ستوده مدح او خدا بصد هزارها دلیل
بود طنین خوان او مسیح و آدم و خلیل

تربیت محمدی فزون بود زجبزئیل
صل علی محمد ص بعزت محمدی ص

اگر برخ برافکند نگار من همی نقاب
بهره برد ز روی او چشمه ماه و آفتاب

مینوی چهره او دهد همچو جلای چون شهاب
ز طلعت جمال او جلوه نموده ماهتاب

صلی علی محمد ص بعزت محمدی ص
کی می تواند این حقیر وصف ترا کند بیان

یا که کنم ثنای تو من ز بیان و هم زبان
ترا خدای دادگر نموده سرور جهان

اخوتا تو مدح کن بخاتم پیامبران
صلی علی محمد ص بعزت محمدی ص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *