از دیدگاه سخنوران و محققان

طبقات – راویان و محدثان زمان پیامبر – ثابت بن اسلم بنانی

کنیهاش ابو محمد و از نژادگان خاندان بنانه است و پیوند تبار ایشان به قریش میرسد.
گوید عفان بن مسلم از حماد بن زید ما را خبر داد که میگفته است از پدرم ضمن
______________________________
(۱) خالد بن عبد الله قسری از سال یکصد و پنج تا سال یکصد و بیست حاکم عراق بوده است، به زرکلی، الاعلام، ج ۲، ص ۳۳۸ مراجعه فرمایید.
(۲) برای آگهی بیشتر درباره بنانه بن ابن حزم، جمهره انساب العرب، ص ۲۹۲ مراجعه شود.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۷،ص:۲۴۰
(۱) آنکه حدیث نقل میکرد شنیدم که میگفت انس میگفته است پدرم نگفت که خود حضور داشتم- همانا هر چیز را کلیدی است و ثابت از کلیدهای خیر و نیکی است.
عفان بن مسلم، از حماد بن سلمه ما را خبر داد که میگفته است حمید مرا گفت که ما در حالی که ثابت همراهمان بود پیش انس میرفتیم، از کنار هر مسجدی که میگذشتیم ثابت وارد مسجد میشد و دو رکعت نماز میگزارد، گوید چون پیش انس میرفتیم میپرسید ثابت کجاست؟ ثابت جنبنده کوچکی است که دوستش میدارم.
عفان بن مسلم، از حماد بن سلمه، از خود ثابت بنانی ما را خبر داد که میگفته است پیش انس بن مالک رفتیم، گفت به خدا سوگند شما در نظر من دوست داشتنیتر از شمار خودتان از پسرانم هستید، مگر آن پسرانی که بر همین شیوه شما- در کسب دانش- باشند.
عمرو بن عاصم، از سلیمان بن مغیره ما را خبر داد که میگفته است ثابت بنانی میگفت اگر مرتکب گناه بزرگی شوم و در پیشگاه خدا آمرزش خواهی کنم تا از آن گناه خود را بیرون بکشم برای من خوشتر از آن است که گناه صغیرهیی انجام دهم و بدون آمرزش خواهی از پیشگاه خداوند از آن خود را بیرون بکشم.
عمرو بن عاصم، از سلیمان بن مغیره ما را خبر داد که میگفته است شنیدم ثابت میگفت عابد هر خصلت پسندیدهیی هم که داشته باشد عابد شمرده نمیشود مگر اینکه دو خصلت پای بندی به نماز و روزه را دارا باشد، گوید ثابت سوگند میخورد و میگفت به خدا سوگند که تار و پود عبادت نماز و روزه است.
عمرو بن عاصم از سلیمان بن مغیره ما را خبر داد که میگفته است از ثابت شنیدم میگفت به خدا سوگند که عبادت و بندگی راستین از پشتوارههای سنگین بر دوش کشیدن سختتر است.
عفان بن مسلم از حماد بن سلمه ما را خبر داد که میگفته است ثابت و حمید در شب قدر- شبی که امید میرفت شب قدر باشد- غسل میکردند و خود را خوشبو میساختند و دوست میداشتند مسجد را هم با گلاب افشانی معطر سازند.
عفان بن مسلم از حماد بن سلمه ما را خبر داد که میگفته است ثابت بنانی در نماز شب و در دل شب در حالی که مویه میکرد خطاب به خود این آیه را مکرر میخواند «آیا به
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۷،ص:۲۴۱
(۱) آن کس که تو را نخست از خاک و سپس از نطفه آفرید کافر شدی»؟ عفان بن مسلم، از حماد بن سلمه، از ثابت ما را خبر داد که میگفته است گفته میشود هیچ کس از مرگ فراوان یاد نمیکند مگر اینکه نتیجه آن در چگونگی کردارش دیده میشود.
عارم بن فضل از حماد بن زید ما را خبر داد که میگفته است شنیدم ثابت میگفت اگر آنچه نسبت به حسن بصری انجام دادید نسبت به من انجام ندهید برای شما حدیثهای زیبا و شادی بخش نقل خواهم کرد، گوید مردم مانع از خواب نیمروزی و استراحت حسن بصری میشدند.
عمرو بن عاصم از سلیمان بن مغیره ما را خبر داد که میگفته است ثابت بنانی را میدیدم که جامههای یمنی و طیلسان و عمامه میپوشید.
عفان بن مسلم از حماد بن سلمه از ثابت ما را خبر داد که میگفته است اگر من برای کسی بر گور او نماز گزاردهام نسبت به من این کار را انجام بده.
عارم بن فضل از حماد بن زید، از حمید ما را خبر داد که میگفته است ثابت بنانی مرا گفت که جنازهام را غسل بده ولی پوست مرا نکنی- کنایه از نرم و آهسته غسل دادن است- گوید ثابت در حدیث مورد اعتماد و امین بوده است و به روزگار حکومت خالد بن عبد الله قسری بر عراق در گذشته است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *