از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

دیدگاه جان دیون پورت در رواج اسلام

جان دیون پورت می گوید: «این توهم که در ذهن پاره ای افراد راه یافته که دینی که قرآن آن را تعلیم داد، به وسیله شمشیر ترویج شده است، اشتباه و خبط خارق العاده ای است، زیرا به طور وضوح همه صاحب نظران و متفکرین بی غرض تصدیق دارند که دین محمد صلّی اللّه علیه و سلّم که به وسیله آن نماز و زکات، جانشین خون قربانیهای بشری گردید و به جای جنگ و نزاع دائم و مستمر، روح خیرخواهی و بشر دوستی و فضائل اخلاقی و آداب اجتماعی را در نفوس دمید و بنابراین حتمی است که در تمدن نفوذ و تأثیر مهمی داشت؛ در حقیقت خیر و برکتی برای جهان مشرق بود و بالاخره برای قلع و قمع بت پرستی نیز، و مانند روش موسی نیاز نداشت که بدون مضایقه ابزار و آلات جنگی و وسائل خونریزی را مورد استفاده قرار دهد.» «۲» این دانشمند بزرگوار دنبال این بیانات، اسلام را یکی از قویترین وسائلی می داند که دست قدرت آفریدگار برانگیخته، تا مکاتب و فلسفه های بشری را تحت تأثیر و نفوذ قرار دهد و بعد با تعبیرات عالمانه ای اسلام را بر مسیحیت برتری می دهد.
______________________________
(۱). احمی مواسمه.
(۲). عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، ص ۱۱۳٫
وحی و نبوت در پرتو قرآن، ص: ۳۳۱
کارلیل، آن فیلسوف محقق و منصف، با دانشمند سابق الذکر، از نخستین کسانی بودند که در برابر تهمتهای کشیشها و دروغها و توهینهای آنها درباره اسلام و پیغمبر، مردانه به پا خاستند و به دفاع از حق و حقیقت پرداختند و اسلام را «۱» به مردم اروپا شناساندند. این راد مرد بزرگ، در این موضوع، محققانه بحث کرده و از جمله می گوید: «بعضی از مسیحیان در مقام طعن و ایراد بر اسلام می گویند: محمد صلّی اللّه علیه و سلّم آیین خود را به شمشیر و نیزه نشر داد، یعنی اگر شمشیر نبود، این دین در عالم منتشر نمی شد. گویندگان این حرف چقدر از حقیقت دورند و در خطا هستند، زیرا باید نیک تدبر کنند، آن قوه ای که این شمشیر را در جزیره العرب از غلاف بیرون کشیده و برق آن را در قلّه کوههای فرانسه و اسپانیا و کنگره ایوان مدائن، تا سمرقند و روی اهرام مصر در دست امثال موسی بن نصیر و طارق بن زیاد و ابو عبیده جراح و خالد بن ولید و دیگر فاتحان بزرگ ظاهر و نمایان کرد؛ کدام قوه بود؟ بی شک آن قوه آیین محمد بود، چون حق بود و حق باید خود را ظاهر کند.» و این فیلسوف حقگوی مطلب را در تجلیل از قرآن و تعظیم پیغمبر با عبارات پر مغز کم نظیری دنبال نموده، اسلام را بر مسیحیت و دیگر مکاتب و ادیان ترجیح می دهد و اطاعت از این دین را بر عموم جهانیان لازم و واجب می شمارد.
برگرفته از کتاب وحی و نبوت در پرتو قرآن نوشته آقای محمد تقی شریعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *