اصحاب و شاگردان

طبقات – یاران پیامبر در کوفه – عروه بن ابی جعد بارقی

از قبیله ازد است.
گوید فضل بن دکین، از حسن بن صالح، از اشعث، از شعبی ما را خبر داد که میگفته است پیش از شریح، عروه بن ابی جعد بارقی و سلمان بن ربیعه قاضی کوفه بودهاند.
محمد بن سعد میگوید در حدیث دیگری آمده است که عروه بن ابی جعد بارقی
______________________________
[۱]. این حدیث در منابع دیگر از جمله مسند احمد و سنن ابن ماجه از همین دو تن با تفاوتی اندک آمده است. به حدیث شماره ۹۸۷۳ جامع الصغیر سیوطی، چاپ جدید بیروت، ۱۴۰۱ ق مراجعه فرمایید.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۶،ص:۴۸۱
(۱) در منطقه براز الروز به مراقبت از مرز و پرورش اسب سرگرم بود، و او آن جا اسبی داشت که به بیست هزار درم خریده بود.
گوید سعید بن منصور، از سفیان، از شبیب بن غرقده ما را خبر داد که میگفته است پیش عروه بارقی نزدیک هفتاد اسب دیدم، عروه همان کسی است که از پیامبر (ص) روایت میکند که فرموده است: «تا روز رستخیز بر یال و کاکل اسب خیر و نیکی بسته است».
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *