اصحاب و شاگردان

طبقات – تابعان – ایاس بن سلمه بن الاکوع

نام و نسب اکوع چنین است: سنان بن عبد الله بن قشیر بن خزیمه بن مالک بن سلامان بن افصی، از قبیله خزاعه. کنیه ایاس، ابو سلمه بوده است. او به سال یکصد و نوزده هجرت در هفتاد و هفت سالگی در مدینه درگذشته است. یحیی بن یعلی بن حارث محاربی از گفته پدرش، از خود ایاس بن سلمه ما را خبر داد که میگفته کنیهاش ابو بکر بوده است. ایاس مورد اعتماد و او را احادیث بسیاری است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *