اصحاب و شاگردان

طبقات – تابعان اهل مدینه – محمد بن عبد الله

ابن عمرو بن عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیّه بن عبد شمس. مادرش فاطمه دختر حسین بن علی بن ابی طالب است. به محمد بن عبد الله به سبب زیبایی بسیار او دیباج میگفتند.
پدرش عبد الله از زیبایی به مطرف مشهور بود. محمد بن عبد الله این فرزندان را آورده است: خالد و عبد العزیز و عبید الله و قاسم و عثمان که مادرشان ام کلثوم دختر ابراهیم بن محمد بن طلحه بن عبید الله است، مادر ام کلثوم لبابه دختر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب است.
محمد بن عمر واقدی میگوید: محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان که کوچکترین فرزند فاطمه دختر امام حسین بوده است و به همین سبب برادران مادری او دوستش میداشته و بر او مهر میورزیدهاند. محمد هم به آنان گرایش داشت و از آنان جدا نمیشد.
احمد بن محمد بن ولید ازرقی از گفته داود بن عبد الرحمان عطّار ما را خبر داد که میگفت خود دیدم عبد الله بن حسن بن حسن پیش برادر مادریش محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان آمد. او را در خواب دید، خم شد و او را بوسید و بدون آنکه بیدارش کند برگشت.
محمد بن عمر واقدی میگوید: محمد بن عبد الله هم از کسانی بود که همراه برادران مادریش بازداشت شد و همه را در ربذه پیش منصور دوانیقی بردند و منصور از آن میان بر او صد تازیانه زد و او را همراه ایشان در زندان هاشمیه زندانی کرد. محمد در زندان منصور درگذشت. او مردی دانشمند و پر حدیث بوده است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *