اصحاب و شاگردان

طبقات – تابعان اهل مدینه – حسین بن عبد الله

ابن ضمیره بن ابن ابی ضمیره. کنیهاش ابو عبد الله و ساکن ینبع بوده است.
محمد بن سعد گوید احمد بن عبد الله بن یونس، از ابو شهاب، از محمد بن اسحاق، از عبد الله بن حسن، از گفته مادرش فاطمه دختر حسین بن علی علیها السلام ما را خبر داد که میگفته است پیامبر (ص)، زید بن حارثه را به ماموریت جنگی به ناحیه مقنا گسیل فرمود که اسیرانی به چنگ آوردند و از جمله ایشان ضمیره برده آزاد کرده علی (ع) بود.
آنان چند برادر بودند و پیامبر (ص) فرمان به فروختن آنان داد. قضا را رسول خدا (ص) پیش آنان رفت و ایشان میگریستند. پیامبر (ص) پرسید چرا گریه میکنند؟ گفتند: میان ایشان با فروختن جدایی افکندهایم. فرمود: میان ایشان جدایی میفکنید و همه را با هم بفروشید.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *