اخلاق و فضائل

کتمان فضایل حضرت حمزه

دستگاه تبلیغاتی بنیامیه وافرادیکه آن روز در جامعه به عنوان دانشمند و محدث و ناقل اخبار و حوادث دوران حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مطرح بودند و در بازگو کردن حوادث صدر اسلام و شخصیتهای آن دوران، نقشی بهعهده داشتند و در واقع از سوی حکام بهانجام این وظیفه فرمان گرفته بودند و وظیفه داشتند درباره بعضی افراد فضیلتتراشی و مدیحهسرایی کنند و به تقبیح و نکوهش اهلبیت علیهم السلام بپردازند که در این جهت وظیفه خود را دقیق و حساب شده انجام دادند
ص: ۱۶۶
و لذا درباره حضرت حمزه، هیچ فضیلتی و نکته مثبتی ذکر نکردند و از نقش آن بزرگوار در پیشرفت اسلام و درهم کوبیدن کفر، مطلبی نگفتند و ننوشتند؛ زیرا بیان این حوادث و فضایل، سرانجام به ضرر آنان و موجب نفرت و انزجار از پدران و اجدادشان میشد که پرچم شرک و بت پرستی را بدوش میکشیدند.
بنابراین، نه تنها ابعاد شخصیت او را بهفراموشی سپردند و از وی ذکری به میان نیاوردند، بلکه او را از صف اقوام و عشیره پیامبر خدا و از ردیف صحابه و یاران آن حضرت هم کنار گذاشتند که گویا شخصیتی بهنام حمزه وجود نداشته و این دید و حرکت با مرور زمان گسترش یافت و به نسلهای آینده منتقل گردید؛ بهطوری که ما امروز و پس از گذشت قرنها شاهد آن هستیم.
این پدیده شوم را میتوان در منابع حدیثیِ دست اول و مورد اعتمادِ اهلسنت بهوضوح مشاهده کرد؛ زیرا در این کتابها معمولًا بخش مستقلی بنام «کتاب الفضائل» عنوان و به هر یک از اقوام و عشیره پیامبر خدا و همچنین درباره هر یک از اصحاب و یاران مشهور آن حضرت باب مستقلی اختصاص یافته است.
برای نمونه، در باب فضایل اقوام پیامبر، فضایل عباسبن عبدالمطلب، جعفربن ابیطالب، عبداللَه بن جعفر و فضائل زبیر پسر عمه پیامبر خدا و … نقل شده است.
و دربخشفضایلاصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله گذشته از خلفا، از
ص: ۱۶۷
سعدبن ابی وقاص، عبداللَهبن سلام، عبداللَهبن عمر، ابوهریره ابوموسی اشعری و بالاخره برای ذکر فضایل ابوسفیان (۱) ۲۱۹ و معاویه (۲) ۲۲۰ بابی مستقل اختصاص یافته و در این میان تنها کسی که از وی ذکری به میان نیامده و حتی در ردیف عباسبن عبدالمطلب و عبداللَهبن جعفر و یا در صف ابوهریره و معاویه و ابوسفیان قرار نگرفته است حمزهبن عبدالمطلب، عموی پیامبر خدا و فاتح جنگ بدر و شهید مثله شده جنگ احد میباشد گویی پیامبر خدا نه عمو و برادر رضاعی به نام حمزه داشته، نه صحابهای بنام ابوعماره!
خواننده عزیز میتواند در این حقکشی، به مهمترین منابع حدیثی اهلسنت؛ یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم رجوع کند و سایر صحاح و سنن نیز از این رویه پیروی کرده و در این مسیر گام نهادهاند و لذا کسانیکه این کتابها را میخوانند، تصور میکنند که حضرت حمزه اصلًا نه نسبتی با پیامبر اسلام داشته و نه جزو مهاجران و انصار و اصحاب و یاران آنحضرت بهحساب میآمده و نه در دوران زندگیاش قدمی به نفع اسلام برداشته و نه در جنگی شرکت کرده است.
برگرفته از کتاب حمزه سید الشهدا علیه السلام نوشته آقای محمد صادق نجمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *